Nyckeln till en hållbar bostadsmarknad — öppen för alla.

Våra reformförslagReformprogram

En hållbar bostadsmarknad är möjlig

Det finns mycket som behöver förbättras för att alla ska kunna hitta en bra bostad. Fastighetsmäklarna träffar spekulanter, köpare och säljare varje dag. Det ger branschen insikter som Mäklarsamfundet vill använda för en bättre bostadsmarknad. Därför har vi tagit fram ett reformprogram som beskriver vägen till en hållbar bostadsmarknad – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Mycket fungerar bra på bostadsmarknaden. Men alla vet att den svenska bostadsmarknaden har brister. Inte minst vi, som genom våra medlemmar dagligen får höra berättelser om kundernas utmaningar. Med stöd av de främsta experterna på bostadsmarknaden har vi i det här programmet kombinerat kunskap, erfarenhet och engagemang för en hållbar bostadsmarknad. Vi har räknat, tänkt, vänt och vridit – tills vi kommit fram till ett helhetsgrepp som är både hållbart över tid och skulle göra bostadsmarknaden bättre – för alla. Det är dags att Sverige tar bostadspolitiken på allvar. Ta del av våra reformförslag för en hållbar bostadsmarknad här.