Om oss

Syftet med vår reformagenda är att stimulera den idépolitiska debatten om bostadsmarknadens framtid.

Det är mycket som är trasigt på den svenska bostadsmarknaden. En del måste rivas. Annat behöver byggas om, och om vi ska klara omställningen till hållbart samhällsbygge behöver mycket byggas nytt. Mäklarsamfundets vision är att alla ska kunna flytta, tryggt och enkelt när de önskar och behöver. Det är avgörande för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar bostadsmarknad öppen för alla.

Det saknas inte orosmoln för hållbarheten på svensk bostadsmarknad. Hushållens skulder växer. Många tar idag lån utan säkerhet för att klara kontantinsatsen. Generationsklyftan vidgas. Många unga vuxna kan inte lämna föräldrahemmet, och många av de som idag bildar familj kan inte räkna med att ge sina egna barn samma villauppväxt som de själva fick, trots goda inkomster och stabila jobb. Byggtakten är hög, men byggs verkligen bostäder som behövs och efterfrågas, och vad kan klimatet vinna på att vi istället utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet bättre?

Eftersom fastighetsmäklarna är den yrkesgrupp som träffar flest bostadskonsumenter kan vi spela en viktig roll i att förstå de önskemål, drömmar och problem som olika grupper på bostadsmarknaden har. Det gör branschen till en viktig samtalspartner till förtroendevalda och myndighetsföreträdare med ansvar för att utveckla framtidens bostadspolitik och bostadsmarknadspolicy. Syftet med vår reformagenda är att stimulera den idépolitiska debatten om bostadsmarknadens framtid. Med tydliga, långsiktiga och sunda spelregler som utgår från hur befolkningen faktiskt vill bo och en bostadspolitik som gör rimliga avvägningar mellan möjlighet, risk och frihet kan det vi drömmer om bli verklighet. En hållbar bostadsmarknad, öppen för alla.

“Vårt mål: En hållbar bostadsmarknad, öppen för alla.”